PIRKIMO SĄLYGOS

Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Ferroc“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje “Pa-pūga“ parduotuvėje.

Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje “Pa-pūga” parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 d.d. nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“. Pirkėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pirkėjo pareigos

Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes. Pirkėjas privalo aiškiai nurodyti pristatymo adresą, mokėtojo duomenis. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos 10 dienų bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes.

Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo. Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pardavėjo pareigos

Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis “Pa-pūga” elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu. Pardavėjas, susidarius aplinkybėms (šventiniu laikotarpiu, prekių kiekio trūkumo, prekių gamybos nutraukimo atveju) negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per penkias darbo dienas.

Užsakymo apmokėjimas

Pagrindinis apmokėjimo būdas - bankinis pavedimas pagal nurodymą.

Prekių pristatymas

Prekių pristatymas Pirkėjui: Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu iki 5 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes ir prekių pristatymą. Prekių pristatymas, kurį atlieka kurjerių kompanija LP Express vykdomas visoje Lietuvoje. Pristatymo kaina priklauso nuo užsakytų prekių visuminio svorio ir pakuotės svorio, laikantis tokių ribų:

Iki 2 kg – 3,35 eur + PVM

2-5 kg – 3,90 eur + PVM

5-10 kg – 5,29 eur + PVM

10-20 kg – 6,69 eur + PVM

Pirkėjas taip pat prekes gali atsiimti pats Šiauliuose, už tai nieko nemokėdamas. Darant užsakymą palikitę žinutę nurodant, kad prekes atsiimsiu pats. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su asmeniu, pristatančiu prekes, patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant turėtų informuoti Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu. Prekė perduodamos priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prekių grąžinimas

Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo-pardavimo sutarties, kaip tai numato Sąlygų 3.2 p., prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią gaunate su preke, užpildytą ir pasirašytą laisvos formos grąžinimo dokumentą. Už prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės. Prekės nėra priimamos atgal, jei buvo vartojamos arba buvo sugadintos arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę kreiptis Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.pa-puga.com nurodytu el. adresu info@pa-puga.com.

Atsakomybė

Pirkėjas pats atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Taip pat prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.pa-puga.com "Kontaktai" formų pagalba.

Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kurie kilę iš ar susiję su pirkimo - pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.